"FAR Online är min stöttepelare i det dagliga arbetet"

Johanna Gustafsson är auktoriserad revisor på We Audit i Göteborg och driver Instagramkontot Framtidsrevisorn.

Vad innebär FAR för dig?

Johanna Gustavsson går FAR:s utbildningar för att upprätthålla kvalitet och kunskap

För mig står FAR för trygghet och utan FAR hade jag nog känt mig lite vilsen i mitt yrke. FAR Online är min stöttepelare i det dagliga arbetet där jag snabbt och lätt hittar den information som jag behöver för att kunna lösa problem och utveckla mina kunders verksamheter. Både jag och mina kollegor brukar gå FAR:s utbildningar för att upprätthålla en god kvalitet och kunskap i arbetet. FAR har också en viktig roll när det gäller att uppmuntra till diskussion och debatt. Genom att låta olika röster komma till tals kan vi som bransch göra en förändring och utvecklas. 

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning