"FAR kommer ha mycket att göra de kommande 100 åren"

Håkan Danmyr är Auktoriserad Skatterådgivare FAR, Tax Partner på PwC och ledamot i FAR:s styrelse.

Vad har FAR för roll i framtiden?

Etiska frågor kommer att vara avgörande för branschens framtid och vår förmåga att behålla ett högt förtroende hos näringsliv och samhälle, säger Håkan Danmyr.

FAR kommer att ha mycket att göra de kommande 100 åren. Den snabba tekniska utvecklingen kommer att innebära stora förändringar för de olika yrkesrollerna och ställa höga krav på nya arbetssätt. FAR behöver bevaka utvecklingen och hjälpa branschen att ställa om. Det är även viktigt med ett aktivt påverkansarbete för att säkerställa att branschens synpunkter beaktas när ny lagstiftning tas fram.

Etiska frågor kommer att vara avgörande för branschens framtid och vår förmåga att behålla ett högt förtroende hos näringsliv och samhälle. FAR har en nyckelroll i det här arbetet och kan bland annat hjälpa branschen med auktorisation och utbildning.