"FAR kommer ha en viktig roll att fylla kring hur vi som bransch tar steget in i våra nästa 100 år"

Tina Zetterlund är Head of Clients & Markets Tax Partner på KPMG och ledamot i FAR:s styrelse.

Vilken är FAR:s största utmaning?

En målsättning är att marknaden ska efterfråga auktoriserade revisorer och rådgivare och därmed våra medlemmars kompetens, säger Tina Zetterlund.

Att framtidssäkra de yrkeskategorier våra medlemmar representerar. Branschen står inför stora förändringar med den enorma och snabba teknologiutvecklingen. FAR kommer här att ha en viktig roll att fylla kring hur vi som bransch tar steget in i våra nästa 100 år. Det involverar bland annat hur vi i branschen jobbar med talangförsörjning och hur vi i framtiden säkerställer att vi har relevant kompetens för våra yrkesroller.

En angränsande fråga är att höja värdet på marknaden för våra medlemmars auktorisation och den kvalitetsstämpel den innebär. En målsättning är att marknaden ska efterfråga auktoriserade revisorer och rådgivare och därmed våra medlemmars kompetens.