"FAR kan sätta våra yrkesgrupper på kartan"

Helena Kaiser de Carolis är partner på PwC och ledamot i FAR:s styrelse.

Vad har FAR för roll i framtiden?

Helena Kaiser de Carolis

Två stora områden för vår bransch är hållbarhet och AI, säger Helena Kaiser de Carolis.

Vi står inför en rad utmanande samhällsproblem, med både en brist på och ett behov av tillit. Här kan FAR sätta på kartan hur viktiga våra yrkesgrupper är för ett välfungerande samhälle med förtroende mellan olika parter.

Två stora områden för vår bransch är hållbarhet och artificiell intelligens. När det gäller hållbarhet kommer FAR att spela en viktig roll i att vägleda kring agendan för hållbarhetsfrågor. Med AI kommer FAR att behöva uppmärksamma nya frågor tillsammans med regulatorer, politiker, näringsliv och samhälle. Jag tror inte att AI minskar - utan snarare ökar - behovet av utbildning, dialog, transparens och tolkning.