"FAR kan samla branschens företrädare i insatser där vi kan stödja ett hållbart näringsliv"

Peter Lindstrand är Auktoriserad Skatterådgivare FAR, en återkommande lärare på FAR:s yrkesetiska utbildningar för skatterådgivare och för närvarande expert i utredningen om ränteavdragsreglerna.

Vilken nytta ser du med FAR?

FAR har en viktig roll att fylla, menar Peter Lindstrand.

I en värld där regelverken för företagens skattehantering är under ständig förändring och skatterådgivarens roll är under lupp har FAR en viktig roll att fylla. Vi följer utvecklingen löpande, deltar som expertstöd i relevanta utredningar och driver opinion i viktiga frågor.

FAR kan också samla branschens företrädare i insatser där vi kan stödja ett hållbart näringsliv. Ett exempel är vårt arbete med att ta fram ett självskattningstest för hållbar skattehantering. Dessutom tillhandahåller FAR etiska regelverk för våra medlemmar som skapar förtroende för branschen. För mig som lärare är det väldigt värdefullt att få arbeta för en fortsatt etiskt insiktsfull rådgivarskara.