"FAR ger oss medlemmar förutsättningar att lyckas i våra yrkesprofessioner"

Jessica Larsson är auktoriserad lönekonsult på Lönek.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

För oss medlemmar finns det en stor nytta i att kunna få guidning i vår yrkesvardag och möjlighet till medlemsrådgivning, säger Jessica Larsson.

FAR ger oss medlemmar förutsättningar att lyckas i våra yrkesprofessioner. Dels genom att erbjuda relevanta utbildningar, dels genom att bistå med olika avtal, mallar och viktiga dokument som krävs för våra samarbeten med kunder. Genom våra auktorisationer får branschen ett lyft med den kvalitet det innebär och våra kunder kan känna sig trygga i att anlita oss. För oss medlemmar finns det en stor nytta i att kunna få guidning i vår yrkesvardag och möjlighet till medlemsrådgivning. Vi får också nyhetsbrev med de senaste branschnyheterna för att hänga med vad som händer i omvärlden och vad som är på gång.