"Det är mycket uppskattat att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen"

Sussanne Sundvall är partner på PwC och ordförande i FAR:s operativa grupp Finansiella företag – revision.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Sussanne Sundvall

Genom samverkan inom FAR har vi tagit fram mallar och intyg, infört licensiering av revisorer i finansiella företag samt haft löpande möten med Finansinspektionen, säger Sussanne Sundvall.

Redan för femton år sedan fanns det ett behov att samla revisorer som arbetar med finansiella företag för att stämma av olika frågor som är av särskild karaktär för dessa bolag. FAR har sedan dess arbetet med revisions – och redovisningsfrågor inom ramen för den operativa gruppen Finansiella företag – revision. Genom samverkan inom FAR har vi tagit fram mallar och intyg, infört licensiering av revisorer i finansiella företag samt haft löpande möten med Finansinspektionen. Genom den arena som FAR erbjuder har det varit möjligt. Utöver arbetet i gruppen är det mycket uppskattat att utbyta erfarenheter och kunskap med kollegor i branschen.