"FAR borde synas mer i samhällsdebatten och ha tydliga åsikter"

Martin Hammarström är chefredaktör och ansvarig utgivare på Revisionsvärlden.

Vad innebär FAR för dig?

Martin Hammarström, chefredaktör på Revisionsvärlden, vill se mer av FAR i samhällsdebatten.

FAR är ambitiöst och vill utveckla sin roll i samhället. Organisationen vill företräda breda grupper av ekonomer, men det är bland revisorer den är riktigt stark. FAR borde synas mer i debatten och ha tydliga åsikter i näringslivs- och samhällsfrågor .

FAR:s framtidsstudier är mycket intressant läsning om branschens utveckling i Sverige. Redovisningsbyråer har haft nytta av att läsa rapporten "Nyckeln till framtiden – framtidens redovisning, revision och rådgivning i det digitala landskapet". Efter att rapporten kom 2016 har redovisningsbranschen börjat konsolideras på allvar. Det ska bli spännande att följa FAR:s utveckling framåt, förhoppningsvis står den sig lika stark till 200-årsjubileet.

 

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning