"FAR behöver jobba aktivt med att tydliggöra yrkesrollerna"

Dan Beitner är partner på KPMG och ledamot i FAR:s styrelse.

Vad har FAR för roll i framtiden?

Det är få i de yngre generationerna som förstår hur varierande och spännande rollen som revisor och rådgivare är, säger Dan Beitner.

FAR behöver gå i bräschen för att göra dagens och morgondagens ungdom medveten om de stimulerande och viktiga arbetstillfällen som finns inom branschen!

En av många utmaningar är att förmedla hur roligt vi har det på jobbet. Det är få i de yngre generationerna som förstår hur varierande och spännande rollen som revisor och rådgivare är. FAR behöver jobba aktivt med att tydliggöra yrkesrollerna och stärka branschens attraktionskraft.

Det är också viktigt att säkerställa att ungdomar får relevant information om branschen redan i gymnasiet. FAR behöver ha en löpande dialog med berörda myndigheter och departement för att uppmärksamma branschens behov.