"FAR är vår kunskapsbank"

Sofia Gustafsson är kontorschef på Revisorscentrum i Skövde och ledamot i FAR:s styrelse.

Vilken nytta ser du med FAR?

Genom FAR får vi möjlighet att påverka i frågor som är viktiga för vår bransch, säger Sofia Gustafsson.

FAR är vår kunskapsbank och en partner att lita på. När vi behöver en second opinion i vårt arbete har vi en förtrolig källa vi kan vända oss till. Vårt medlemskap i FAR ger oss dessutom en kvalitetsstämpel som gör att klienter och andra intressenter kan förlita sig på vårt arbete. Kvalitet är viktigt för oss och vi uppskattar att vårt arbete kvalitetkontrolleras.

Genom FAR får vi också möjlighet att påverka i frågor som är viktiga för vår bransch. Vi ser positivt på FAR:s och expertgruppernas arbete med att påverka och verklighetsanpassa ny lagstiftning så att branschen får rätt förutsättningar.