"FAR är en viktig röst inte bara för medlemmarna utan även för företagen"

Eva Törning är redovisningsspecialist på Grant Thornton i Helsingborg och aktiv i FAR:s expertnätverk.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Eva Törning uppskattar FAR:s roll som remissinstans

FAR och jag har följts åt sedan jag blev FARs yngsta auktoriserade revisor 1986. I mitt arbete som kommittésekreterare i den statliga Redovisningskommittén, som tog fram utkast till årsredovisningslagen och bokföringslagen, hade jag stor nytta av den breda kompetens som FAR:s representant i kommittén hade. FAR är en viktig röst inte bara för medlemmarna utan även för företagen eftersom vi, i alla fall indirekt, även talar för dem. I FAR:s operativa grupp för Finansiell rapportering får jag möjlighet att diskutera kniviga frågeställningar inom redovisning med kollegor från andra byråer och i det forumet även påverka bland annat Bokföringsnämnden genom remissvar.
 

 

 

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning