"Ett svar från FAR är ett svar från experter"

Ulrica Järpehult är auktoriserad redovisningskonsult på Järpehult Konsult.

Varför är du medlem i FAR?

Nu när jag jobbar självständigt är det auktorisationen jag lutar mig mest mot i min yrkesutövning, säger Ulrica Järpehult.

Sedan jag auktoriserade mig via FAR har jag inte sett någon anledning att byta.

FAR har en bra medlemsservice som jag vänder mig till om jag behöver diskutera avtal, uppdragsbrev eller penningtvätt. Om man googlar fram ett svar vet man inte om det håller, men ett svar från FAR är ett svar från experter. Detta ger mig trygghet i vardagen.

Nu när jag jobbar självständigt är det auktorisationen jag lutar mig mest mot i min yrkesutövning. Det finns inga genvägar. Som auktoriserad måste jag hålla mig på banan och förhålla mig till REKO vilket gör mig till en bättre redovisningskonsult.