"Ett öppet spelrum där all konkurrens läggs åt sidan"

Linnea Ibrahimovic är gruppchef och assistant manager på BDO i Borås.

Vad innebär FAR för dig?

Linnea Ibrahimovic betonar FAR:s roll i branschens kompetensförsörjning.

FAR är för mig ett öppet spelrum där all konkurrens läggs åt sidan och kunskap och erfarenheter utbyts. En neutral plattform där representanter från såväl de små som de stora byråerna får komma till tals och utbyta erfarenheter med varandra för att driva branschen framåt. I dag behövs en bredd av byråer som besitter olika kompetenser. För att möta samhällets krav och förväntningar tror jag att den lilla lokala byrån är lika viktig som den stora inriktad mot nationella bolag. FAR är viktig för att bidra till kompetensförsörjningen inom hela branschen och alla byråer som samsas på denna spelplan.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

 • Koll på regelverk
 • Inspiration
 • Utbildningstips
 • Inbjudningar till event och webbinarier

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning