"Ett naturligt centrum när samhället eller staten vill nå ut"

Erik Emilsson är auktoriserad revisor på Revideco och ledamot av FAR:s styrelse.

Vad har FAR för roll i framtiden?

FAR behöver ta mer plats, säger Erik Emilsson.

Rätt redovisning och bra revision är ett underbart verktyg för att samhälle och näringsliv ska fungera och vi på FAR skulle behöva ta mer plats.

Jag vill att FAR ska bli ett naturligt centrum när samhället eller staten vill nå ut: att Skatteverket har en dialog med oss, att vi är ett naturligt bollplank för entreprenörer och att Ekobrottsmyndigheten vet vad de kan förvänta sig av oss.

Vi ska synas så mycket att om man vill skapa ett företag ska det första man gör vara att kontakta en revisor eller redovisningskonsult och boka ett möte. För då hjälper vi till.