"Ett medlemskap i FAR är en kvalitetsstämpel"

Mattias Ericson är byråledare på Dalacc och aktiv i FAR:s byråledarnätverk.

Vilken nytta ser du med FAR?

Medlemskapet ger mig trygghet i min yrkesvardag, menar Mattias Ericson.

För oss som driver mindre byråer på landsorten är det viktigt att ha en gemensam röst som bevakar våra intressen och hjälper oss att utvecklas.

FAR är inte bara till nytta för byråerna. Hela näringslivet har nytta av den kompetens som revisorer, redovisningskonsulter och andra specialister inom branschen besitter. Ett medlemskap i FAR är dessutom en kvalitetsstämpel som gör att näringsliv och samhälle kan förlita sig på byråernas arbete.

Medlemskapet ger mig även trygghet i min yrkesvardag. Som medlem har jag tillgång till FAR:s breda utbud av utbildningar, mallar och verktyg samt möjlighet till rådgivning av experter inom olika områden.