"En viktig roll som FAR fyller ur Revisorsinspektionens tillsynsperspektiv är omvärldsanalyser"

Per Johansson är chef för Revisorsinspektionen.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

FAR är en samlande kraft i branschen, för små-, mellan- och stora revisionsföretag, säger Per Johansson. Foto: Christian Gustavsson

En viktig roll som FAR fyller ur Revisorsinspektionens tillsynsperspektiv är omvärldsanalyser. Tack vare dessa får vi, företag och övriga intressenter en bra bild av utvecklingen nationellt, i Europa och globalt, samtidigt som FAR driver revisorsyrket framåt för att göra revisionen relevant och samhällsnyttig.

FAR är en samlande kraft i branschen, för små-, mellan- och stora revisionsföretag. Om bara en eller några få driver en fråga kan det lätt bli särintressen, men sker det organiserat måste man hitta en medelväg och olika intressen kan speglas, och balanseras mot varandra. Dessutom blir det mer förankrat när vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål.

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning