"Det är viktigt att FAR förblir en relevant aktör som anpassar sig efter en ny omvärld"

Per Holstad är auktoriserad skatterådgivare på EY och ordförande i FAR:s strategigrupp Skatt.

Vilken är FAR:s största utmaning?

FAR måste bygga och bevara sin starka position som en naturlig samtalspartner för myndigheter och beslutsfattare, säger Per Holstad.

Den största utmaningen är att omvärlden förändras i en allt snabbare takt. Företag kan komma och gå på kort tid. Informationsflödet är närmast oöverskådligt. AI kommer med båda möjligheter och utmaningar för branschen. I det här läget är det viktigt att FAR förblir en relevant aktör som anpassar sig efter en ny omvärld och hjälper medlemmar att hitta rätt och fatta kloka beslut i alla möjliga vägval. FAR måste också bygga och bevara sin starka position som en naturlig samtalspartner för myndigheter och beslutsfattare. Om vi lyckas med detta kommer vi också att lyckas attrahera kompetent arbetskraft även i framtiden.