"Det är klart man är medlem i sin branschorganisation"

Mikael Glimstedt är auktoriserad revisor och partner på Frejs Revisorer.

Varför är du medlem i FAR?

FAR är en tydlig, stabil och långsiktig aktör i vår bransch, säger Mikael Glimstedt.

Det är klart man är medlem i sin branschorganisation. FAR är en tydlig, stabil och långsiktig aktör i vår bransch. Då Frejs är en självständig och fristående byrå utan nätverkskopplingar i konventionell mening så är det extra viktigt för oss att kunna söka vägledning och stöd i frågor inom uppdrag och kvalitetsstrukturer inom byrån. Detta gör vi genom medlemsrådgivningen, utbildningsverksamheten och inte minst deltagande i olika grupper arrangerade av FAR. I en så regelstyrd bransch som vår är en stark branschorganisation närmast en självklar förutsättning. Det är en stor fördel att FAR har täta och tematiskt strukturerade kontakter med Revisorsinspektionen.