"FAR är ryggraden för professionell utveckling och gemenskap"

Jens Johansson är auktoriserad lönekonsult och partner på Mazars.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

FAR hjälper mig och branschen att blomstra och leverera högsta möjliga kvalitet, säger Jens Johansson.

FAR är vår branschorganisation och ryggraden för professionell utveckling och gemenskap. Genom att erbjuda riktlinjer och rådgivning skapar FAR en stabil grund för etiskt arbete och kompetensutveckling, vilket i sin tur stärker förtroendet för branschen och det arbete vi medlemmar utför.

Som medlem känner jag mig ständigt stöttad och uppmuntrad. Jag får även tillgång till värdefulla nätverk och möjligheter till personlig utveckling. FAR är inte bara en organisation – det är en partner som hjälper mig och branschen att blomstra och leverera högsta möjliga kvalitet. Jag ser en utvecklingspotential i att utveckla och bredda FAR:s kursutbud inom HR och lön ytterligare.