"Den naturliga parten att vända sig till för att få fram snabb och lättillgänglig information vid stora händelser"

Carola Lundgren är godkänd revisor och grundare av revisionsbyrån Revisionären.

Vilken roll har FAR i framtiden?

Utmaningen är att möta de olika behov som små och stora byråer har, säger Carola Lundgren, grundare av Revisionären. Foto: Mikael Sundkvist

FAR är den naturliga mötesplatsen för oss i revisions- och rådgivningsbranschen! När FAR bjuder in då kommer man över byrågränserna för att mötas. Varumärket borgar för det.  

Självklart är FAR den naturliga parten att vända sig till för att få fram snabb och lättillgänglig information vid stora händelser, regelförändringar eller om annat som vi som arbetar i branschen behöver känna till. Det kommer nog att vara en utmaning att möta de olika behoven små och stora byråer har men essensen är att FAR ska vara den som alltid finns där för oss när vi behöver någon att hålla i handen.