"Bidrar till branschen och samhället genom stöd och vägledning"

Kristofer Block är expert på revision i små- och medelstora företag.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Kristofer Block, expert på revision i små-och medelstora företag tycker att FAR bidrar med störst nytta till medlemmarna och samhället genom sina olika expertnätverk.

Jag tycker FAR gör mest nytta för sina medlemmar när vi i expertnätverken ger stöd och vägledning som underlättar medlemmarnas vardag. Ett tydligt exempel var när vi i FAR:s normgivningsgrupp för revision jobbade fram mallar och vägledning för granskning av stöd under Coronakrisen. Att ge tydlig vägledning gör att vår profession utför granskningsuppdragen likvärdigt och de som hade rätt till stöd också fick det.  FAR bidrar därmed till att förtroendet för revisorer stärks och vi kan skapa hållbar nytta för samhället. I detta fall fick de livskraftiga företagen stöd och de som inte hade rätt till det klarade inte granskningen.

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning