"Auktorisationen differentierar oss vid nyrekrytering"

Ramona Liungman är auktoriserad redovisningskonsult på Elera redovisningsbyrå.

Varför är du medlem i FAR?

Auktorisationen kräver ständig vidareutbildning och FAR har en stor palett av kurser, menar Ramona Liungman.

Kunder ser oss som en kvalitetssäkrad leverantör tack vare medlemskap i FAR! Redovisningskonsultens roll förändras i och med automatiseringen och digitaliseringen. Rådgivningen blir nu allt viktigare för redovisningsbyråer. Genom auktorisation hos FAR får vi medlemmar en bra struktur, medlemsförmåner och en kvalitetsstämpel. Auktorisationen differentierar oss vid nyrekrytering. Våra medarbetare har ett tydligt mål, FAR-auktorisation.

Auktorisationen kräver ständig vidareutbildning och här borgar FAR för en stor palett av kurser att välja ifrån, samt otroligt duktiga branschkollegor att vända sig till. Kunskap och erfarenhet är nyckeln till bra rådgivning, vilket branschen kräver mer och mer av nu när standardtjänsterna blir automatiserade.