"FAR är en neutral mötesplats för kompetens från olika byråer"

Jan Marton är universitetslektor och docent på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en uppskattad krönikör i tidningen Balans.

Vad har FAR för roll i framtiden?

För att koppla branschens kompetensbehov med den utbildning som bedrivs på universiteten behövs en fördjupad dialog, menar Jan Marton.

FAR är en neutral mötesplats för kompetens från olika byråer. FAR kan vid behov även vara en länk till organisationer med en annan form av kompetens, såsom universitet, myndigheter och andra intresseorganisationer. En mötesplats som är av central vikt i en kompetensdriven bransch som revision och redovisning. Den stora utmaningen för framtiden är kompetensförsörjning i en tid där det sker stora förändringar inom exempelvis digitalisering. För att koppla branschens kompetensbehov med den utbildning som bedrivs på universiteten kommer en fördjupad dialog att behövas. Även intern utbildning, i regi av FAR och byråerna själva, behöver utvecklas för att möta nya behov.

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning