”Ger medlemsföretagen rätt kunskap”

Tommy Roos är affärs-och ledarutvecklare

Vilken nytta ser du med FAR?

FAR har en stor och viktig roll genom att erbjuda sina medlemsföretag rätt kunskap för att de ska kunna leverera underlag med rätt kvalitet, säger Tommy Roos.

I en värld där allt tenderar att gå fortare och fortare och där digitaliseringen stadigt bryter ny mark ökar också kraven på förmågan att fatta beslut hos fler i organisationen. Det ställer i sin tur ökade krav på att förståelsen för beslutsunderlaget och även kvaliteten på underlagen följer utvecklingen. Här fyller FAR en stor och viktig roll genom att erbjuda medlemsföretagen rätt kunskap så att de kan leverera underlag med rätt kvalitet, men också för att de ska ha förmågan att leda sig själv och andra genom att tolka underlag. Kunskap är makt och det blir bara tydligare.

 

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning