"FAR rustar medlemmarna för att möta branschens föränderliga landskap"

Jakob Sandberg är managementkonsult och en återkommande föreläsare på FAR:s utbildningar.

 

FAR har på ett framstående sätt förenat det akademiska och praktiska för att prägla branschutvecklingen de senaste 100 åren, säger Jakob Sandberg

Vilken nytta ser du med FAR?

Det första jag spontant tänker på är hur duktiga ni är på att haka på nya trender, regelverk, teorier och verktyg. Genom att snabbt integrera och anpassa sig till de senaste trenderna och teknikerna, säkerställer FAR att medlemmarna är rustade med både den senaste teoretiska kunskapen och de mest relevanta verktygen för att möta branschens föränderliga landskap. Den tydliga kopplingen mellan akademins innovationer och näringslivets krav har definierat FAR:s position som en ledande röst och resurs för yrkesverksamma inom samtliga områden. FAR har på ett framstående sätt förenat det akademiska och praktiska för att prägla branschutvecklingen de senaste 100 åren.

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning