" FAR är en viktig representant för branschen"

Jonas Einarsson är auktoriserad revisor på Revisionstjänst Falkenberg AB

Vilken nytta ser du med FAR?

Jag har stor nytta av FAR:s medlemsrådgivning dit jag ofta vänder mig för att få stöd i komplexa frågeställningar, säger Jons Einarsson

För mig och min byrå är FAR den självklara leverantören när det är dags att boka in årets kurser. Era kurser och utbildningar är relevanta och håller hög kvalitet. I mitt jobb som revisor har jag också stor nytta av FAR:s medlemsrådgivning dit jag ofta vänder mig för att få stöd i komplexa frågeställningar. Inte minst i situationer där jag överväger att lämna anmärkningar av lite tyngre karaktär i revisionsberättelsen. FAR är också en viktig remissinstans och representant för branschen i samband med nya lagförslag. Dessutom utnyttjar vi ofta de mallar och exempel som finns på far.se och far online.

 

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning