100 ord om FAR

Vad innebär FAR för medlemmen, branschen, näringslivet och experten? Under 2023 frågar FAR 100 personer vad FAR betyder för dem. Hur gör FAR nytta? Vilka är de största utmaningarna?

Vad har FAR för roll i framtiden?

Vilken är FAR:s största utmaning?

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Vad innebär FAR för dig?

Varför är du medlem i FAR?

Vilken nytta ser du med FAR?