Reko 2023

Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Syftet med standarden är att den bl.a. ska leda till hög kvalitet i det arbete som utförs av konsulterna, medföra hög kundnytta och skapa förutsättningar för en rapportering som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet och behov.

0 kr
Ej i lager
Läs digitalt i FAR Online

Reko finns numera bara i digital form, ingår i FAR-medlemskapet och återfinns i FAR Online.

0 kr
Ej i lager
Läs digitalt i FAR Online