Koncernredovisning i praktiken upplaga 9

Koncernredovisning i praktiken är en grundläggande bok i koncernredovisning och behandlar såväl lagregler och rekommendationer som olika metoder för upprättande av koncernredovisning.

650 kr
Ej i lager
Tillfälligt slut.
Författare: Roland Dansell, Dan Phillips
ISBN: 978-91-52365-08-3
Koncernredovisning i praktiken har reviderats och finns nu i en nionde omarbetad upplaga. Boken vänder sig till yrkessamma som arbetar praktiskt med koncernredovisning och till personer som ska lära sig koncernredovisningens grunder. Boken är uppdaterad utifrån nya K3-regelverket från Bokföringsnämnden.

Samtliga texter och exempel i boken har där det är relevant uppdaterats till nu gällande regelverk (hösten 2022). Vidare har hänvisningar till BFN AR 2012:1 (K3) och andra aktuella lagar och rekommendationer uppdaterats. För de koncerner som tillämpar internationell redovisningsstandard, IFRS, har också uppdatering gjorts.
650 kr
Ej i lager
Tillfälligt slut.
Författare: Roland Dansell, Dan Phillips
ISBN: 978-91-52365-08-3

Relaterat

    Fler böcker