K2 i praktiken - PwCs handbok vid tillämpning av K2

Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K2 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar.

K2 i praktiken - PwCs handbok vid tillämpning av K2
465 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Johan Månsson
ISBN: 9789144114439

Om K2 i praktiken

Den bok om K2 som vi nu presenterar är en motsvarighet till PwC:s bok K3 i praktiken. Syftet med boken är att ge vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K2:s regler. Strukturen på boken följer helt K2, vilket innebär att den är indelad i punkter vars numrering överensstämmer med punkterna i K2. Innehållet baseras på den K2-version som publicerades i december 2016 dvs. BFNAR 2016:10.

Boken innehåller PwC:s bedömningar av hur olika punkter i K2 kan tolkas och tillämpas. Sådana tolkningar och tillämpningar kan se olika ut beroende på förutsättningarna i enskilda fall. Synen på hur redovisningsregler ska tillämpas utvecklas dessutom över tiden.

Till K2 i praktiken hör en digital version av boken. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.

K2 i praktiken - PwCs handbok vid tillämpning av K2
465 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Johan Månsson
ISBN: 9789144114439

Litteratur