K2 i praktiken - PwCs handbok vid tillämpning av K2

Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K2 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar.

K2 i praktiken - PwCs handbok vid tillämpning av K2
465 kr
Ej i lager
Tillfälligt slut.
Författare: Johan Månsson
ISBN: 9789144114439

Om K2 i praktiken

Den bok om K2 som vi nu presenterar är en motsvarighet till PwC:s bok K3 i praktiken. Syftet med boken är att ge vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K2:s regler. Strukturen på boken följer helt K2, vilket innebär att den är indelad i punkter vars numrering överensstämmer med punkterna i K2. Innehållet baseras på den K2-version som publicerades i december 2016 dvs. BFNAR 2016:10.

Boken innehåller PwC:s bedömningar av hur olika punkter i K2 kan tolkas och tillämpas. Sådana tolkningar och tillämpningar kan se olika ut beroende på förutsättningarna i enskilda fall. Synen på hur redovisningsregler ska tillämpas utvecklas dessutom över tiden.

Till K2 i praktiken hör en digital version av boken. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.

K2 i praktiken - PwCs handbok vid tillämpning av K2
465 kr
Ej i lager
Tillfälligt slut.
Författare: Johan Månsson
ISBN: 9789144114439

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.

Litteratur