How to Find Fraud and Corruption

Den här boken visar med flertalet bevisade och enkla steg-för-steg beskrivningar hur alla kan bli en effektiv bedrägeridetektiv. Det som förmedlas är baserat på över 25 års framgångsrik erfarenhet av att hitta och hantera bedrägeri och korruption.

How to Find Fraud and Corruption
500 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Nigel Lyer
ISBN: 9781138742451

How to Find Fraud and Corruption beskriver hur du ska identifiera och känna igen varningssignalerna för bedrägerier.
Boken visar även hur du upptäcker och avslöjar mer komplexa bedrägerier, exempelvis mutor och penningtvättstransaktioner. 

Boken är på engelska och innehåller även illustrationer, linjeteckningar och tabeller i svartvitt.

How to Find Fraud and Corruptions engelska sammanfattning

In a typical working environment in which 'fraud and corruption' is as normal as a headache or as common as a cold, everyone in the organization has a role to play in finding and deterring fraudsters. Despite universal acknowledgement that these things may be illegal but still prevalent, managers still treat them as 'someone else's problem' or 'something that happens to other businesses, not ours'.

This book shows, in simple terms, how everybody can become a successful fraud detective. A series of proven and easy-to-follow recipes show how to find the tell-tale signs of fraud and corruption and work with colleagues to deal with fraud smartly, keeping the organization you work for healthy and clean.
The skills taught in this book are based on over 25 years' experience of successfully finding and dealing with fraud and corruption, all around the world.

How to Find Fraud and Corruption offers wayfinding techniques for identifying and recognizing common frauds such as: suppliers who charge too much; sharp business partners and consultants who are taking you for a ride; customers who take but prefer not to pay.

It also shows how to spot and unravel more complex but equally serious and common frauds: hidden connections to dirty money centres (the illegitimate side of tax havens); bribes paid as a shortcut to get business; creative numbers fraud (inflation of sales figures or suppression of costs); conflicts of interest involving individuals inside or outside the business.

The final chapter is a short story (based on a real case) which illustrates a fraud detective's challenges, whether they are a reluctant whistleblower, someone who cannot turn a blind eye even if they would prefer to, or even the accused.
Accessible and practical, this book is for everyone who wants to stop fraud, including those working in accounting and finance, management, specialist functions, such as audit, compliance and security, and anyone else who aspires to be a fraud detective and stop fraud and corruption.

How to Find Fraud and Corruption
500 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Nigel Lyer
ISBN: 9781138742451

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.

Utvalt kurs: How to find fraud

 • Upptäck bedrägeri, korruption och andra oegentligheter - snabbt och tidigt! Utbildningen för dig som behöver säkerställa att oegentligheter identifieras och hanteras i ett tidigt skede. Du lär dig att upptäcka de tidiga varningssignalerna och utveckla program för att hitta oegentligheter.  Identifiera var bedrägeri och korruption kan uppstå  Lär dig upptäcka de tidiga varningssignalerna   Utveckla program för att hitta oegentligheter  Stöd till ledningen att lösa oegentligheter på ett hållbart sätt 
 • Penningtvätt I din roll som revisor, konsult eller rådgivare har du skyldighet att planera för att upptäcka, uppmärksamma och rapportera in fall som berör penningtvätt. Onlinekursen ökar din medvetenhet kring detta högaktuella ämne med de senaste lagändringarna.

Litteratur