GDPR Förstå och tillämpa i praktiken 2019

GDPR/Dataskyddsförordningen – Förstå och tillämpa i praktiken är en kombinerad juridisk handbok och managementhandbok och författarnas förhoppning med boken är att den på flera sätt ska stimulera och underlätta i arbetet med dataskyddsförordningen. 

Ny reviderad upplaga av succéboken!

GDPR förstå och tillämpa i praktiken 2019.png
510 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Monika Wendleby och Dag Wetterberg
ISBN: 978-91-523-5634-0

 Få svar på frågor såsom

 • Vad är en personuppgift?
 • När behöver samtycke inhämtas?
 • Vad gäller personuppgifter i anställningsavtal och andra avtal, såsom leverantörsavtal?
 • Är bankkonto en känslig personuppgift?
 • Vad börjar man inventera?

Boken är uppdelad i tre delar

 1. Den första delen är en juridisk handledning där hela regelverket gås igenom. Varvat med beskrivande juridiska texter finns konkreta exempel på hur man kan arbeta med de juridiska frågorna (exempel ges från olika branscher).
 2. Den andra delen ger stöd i det praktiska arbetet. Den ger tips inte bara i de juridiska frågorna, utan också hur man kan hantera frågorna utifrån ett modernt verksamhetsutvecklingsperspektiv.
 3. Den tredje delen fokuserar på juridiken om olyckan är framme och organisationen hamnar i ett tillsynsärende och kanske i domstol. Regelverket beskrivs på ett tydligt sätt, vilket kommer att underlätta i sådana situationer.

Den den nya reviderade upplagan innehåller bland annat

 • Helt nyskrivna delar om personuppgiftsansvaret bl.a. vad som krävs när organisationer är gemensamt personuppgiftsansvariga med andra samt i vilka fall fysiska personer kan bli personuppgiftsansvariga.
 • Utökat avsnitt om dataskyddsombud samt flera praktiska tips hur det arbetet bäst hanteras.
 • Helt nya avsnitt om konsekvensbedömning och samråd, behandlingsregister, forskning och certifiering.
 • Helt nytt avsnitt om överföringar till tredje land och internationella organisationer.
GDPR förstå och tillämpa i praktiken 2019.png
510 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Monika Wendleby och Dag Wetterberg
ISBN: 978-91-523-5634-0