Börsvolymen 2019/2020

Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU.

Börsvolymen 19/20
690 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-24-9
Nästa upplaga: 2020-08
Läs digitalt i FAR Online

Om Börsvolymen

Boken samlar reglerna för börsbolag. Du hittar lagar, förordningar, EU-rätt, myndighetsföreskrifter och självregleringen på området. Få tillgång till prospekt-, marknadsmissbruksdirektivet och takeover-regler m.m. Börsvolymen är ämnesindelad och innehåller även en alfabetisk förteckning.

Nyheterna i årets upplaga av Börsvolymen

 • Nya regler om prospekt. EUs nya prospektförordning träder i kraft den 21 juli vilket får följdverkningar för hela prospektregleringen.
 • Uppdaterade emittentregler från Nasdaq, bl.a. med en ny sorts företag, Acquisition company och vissa förändringar i kraven på informationskraven rörande revisionsberättelser.
 • Uppdaterade regler för noterade bolag från NGM, bland annat med förändringar i informationskraven rörande revisionsberättelser.
 • Skärpt reglering av närståendetransaktioner. Börsbolag regleras härvid i nya 16 a kap. ABL, medan MTF-listade bolag ska följa samma regler enligt ett nytt initiativuttalande från Aktiemarknadsnämnden, AMN 2019:25.
 • Uppdaterade regler från Euroclear, såväl emittentregler som kontoföringsreglerna har uppdaterats.

Upplägg och innehåll

 • Prospekt och öppenhet
 • Takeover
 • Marknadsmissbruk
 • Börser och clearinginstitut
 • Associationsrätt
 • Aktiemarknadsnämnden
 • Börser
 • MTFer
 • Kollegiet för svensk bolagsstyrning
 • Ägarpolicies
 • Euroclear
 • Sökord
Börsvolymen 19/20
690 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-24-9
Nästa upplaga: 2020-08
Läs digitalt i FAR Online