BFNAR 2020:5 Redovisning av fusion

Vägledningen innehåller regler om redovisning av fusion. Fusion kan ske genom att två eller flera aktiebolag går samman. Fusion kan även ske mellan två eller flera ekonomiska föreningar och i vissa fall även mellan en ekonomisk förening och ett helägt aktiebolag.

95 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar

Vägledningen innehåller också regler om redovisning vid nedströmsfusion, dvs. när det överlåtande företaget är moderföretag och det övertagande företaget är dotterföretag.

95 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar