Årsredovisning enligt K2

Årsredovisning enligt K2 är handboken för dig som arbetar med K2. Boken svarar på de flesta frågor kring K2 och innehåller förutom K2 även kommentarer kring ÅRL och en stor mängd exempel.

Årsredovisning enligt K2
348 SEK
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Caisa Drefedlt, Eva Törning
ISBN: 9789144142296

Om Årsredovisning enligt K2

Årsredovisning enligt K2 är avsedd att användas som en uppslags-bok för dem som är verksamma inom redovisning, revision, ekonomi, bank och liknande men är också lämplig som lärobok.

Årsredovisning enligt K2 är handboken som svarar på de flesta frågor kring K2. Boken innehåller förutom K2 även kommentarer kring ÅRL, klassificering och kontering. Boken tar upp en stor mängd exempel och lite tips om hur förenklingsreglerna i K2 ska tillämpas.

K2-regelverket behöver, liksom K3, tolkas. Syftet med denna bok är att ge en mer fullständig bild av den svenska redovisningen utifrån K2:s perspektiv.

Årsredovisning enligt K2
348 SEK
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Caisa Drefedlt, Eva Törning
ISBN: 9789144142296