Nyfikenheten som drivkraft i karriären

Gustav är revisorn som ser på sitt arbete med en blandning av nyfikenhet och kreativitet. Hans bakgrund och ständiga strävan efter förbättringar och smarta lösningar har gett honom en unik syn på både livet och yrket.

Gustavs pappa inspirerade honom att alltid söka de enklaste lösningarna på komplexa problem. Pappan var ingenjör och sa alltid att det är de enklaste lösningarna som är svårast att komma på. Den filosofin har blivit en ledstjärna för Gustav i både hans privat- och yrkesliv. Och uppväxten på landet har format hans inställning till problemlösning.  

"Är man uppvuxen på landet och vill ha någonting gjort så får man göra det själv och man tar det man har och hittar på lösningar för att överkomma problem."

Just nyfikenhet är en egenskap jag har stor nytta av både privat och i jobbet. När han var yngre höll han på mycket med datorer.  

"Om man tar fram en teknisk lösning som gör att man kanske döper om 500 dokument på en sekund i stället för att sitta och göra det manuellt, då är det en sådan sak som gör att jag har tid till att göra andra roligare saker i stället."

<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/942017092?h=a9110840ed&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="BRUMMER_BMS_FILM_SKARP_VO_240424_v2"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>

En mångsidig karriär inom revision 

Hans intresse för revision väcktes redan på gymnasiet genom en inspirerande lärare som själv varit revisor. Jag har alltid varit väldigt nyfiken på företag, säger Gustav. Det är ett unikt yrke på det sättet att man kommer i direkt kontakt med de som är ledande befattningshavare.

Arbetsdagarna är allt annat än monotona. För Gustav handlar revision inte bara om siffror, utan om att förstå och förbättra företag.  

Det finns hela spektrat som revisor, förklarar han. Antingen kan man vara väldigt inriktad mot små och medelstora ägarledda företag och då jobbar man väldigt nära personer och företagsledare. Sen finns det hela vägen upp till jättestora noterade bolag som fungerar på ett helt annat sätt. 

Han beskriver branschen som spjutspetsen när det kommer till att analysera stora mängder data och att tolka information. Och det var också någonting som lockade den teknikintresserade Gustav. 

"Revisionens roll i den teknologiska utvecklingen, särskilt inom AI och automation, är avgörande. Vi sitter på så mycket information och data att vi kan spela en nyckelroll. Men få vet om det eftersom mycket av det vi gör en sekretessbelagt."  

En yrkesroll med betydelse för samhället 

De missuppfattningar som finns om revisionsyrket beror enligt Gustav antagligen på att folk vet så lite om det.   

"Revision är ett speciellt yrke på det sättet att man har ena benet i näringslivet och andra i samhällsrollen, där man ska slå vakt om transparens och att allt går rätt till. Det är en väldigt ärofylld roll och någonting som man ska vara stolt över som revisor."

För Gustav är revision mer än bara ett yrke – det är en möjlighet att bidra till något större. Jag vill aldrig sluta lära mig, säger han. Jag tycker att det är roligt att få ta sig till ny information och göra saker på ett bra och effektivt sätt. Inte bara för egen del utan också för att det hjälper så många andra människor och företag. 

Mer än bara siffror