Så blir du revisor

I en ständigt föränderlig värld kommer det att efterfrågas helt andra egenskaper hos morgondagens revisorer än vad det gjorts historiskt. Därför letar branschen efter dig som törstar efter ny kunskap och som är redo att utbilda dig till revisor. För att revisionsbyråerna ska kunna möta sina kunders behov krävs en stor variation av personliga egenskaper, förmågor och intressen i deras team. Branschen värdesätter dig som gillar att vara med där det händer och drivs av förändring.

Steg 1 – Universitetsutbildning 

För att bli revisor behöver du ha en kandidatexamen i valfritt ämne från ett svenskt universitet eller högskola. En kandidatexamen innebär 3 års heltidsstudier. 

Huvudämnet i din kandidatexamen kan variera, men det är viktigt att det ingår redovisning i utbildningen. För att förbereda dig för yrket är det lämpligt med en examen inom företagsekonomi och med kurser inom juridik, hållbarhet och dataanalys och IT.

Den som vill kan därefter plugga vidare och ta en magister- eller masterexamen inom ekonomi.

Steg 2 – Praktisk utbildning på revisionsbyrå 

Efter kandidatexamen börjar du på en revisionsbyrå och får den praktiska utbildning under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor. Under den praktiska utbildningen är du anställd som revisorsassistent och får lön som vid en vanlig anställning. 

Under den praktiska utbildningen jobbar du med revisionsbyråns kunder och får arbeta med revisionen av företag genom revisionens faser planering, genomförande och rapportering.  Du läser teoretiska kurser parallellt med praktiken för att stötta dig i det praktiska arbetet. Kurserna är fördjupande inom bland annat revision, etik, redovisning, hållbarhetsredovisning, aktiebolagsrätt, skatt och moms. Du får genom praktiken och den fortsatta utbildningen lära dig om olika företags verksamhet och hur revision sker i praktiken.

Hur länge den praktiska utbildningen pågår kan variera beroende på om du jobbar hel- eller deltid. Det krävs minst tre års heltidsarbete för att vara behörig att skriva revisorsexamen men du kan även behöva arbeta längre för att få tillräcklig erfarenhet. Det är vanligt att jobba som revisorsassistent i 3–5 år innan du går vidare.

Steg 3 – Revisorsexamen och auktorisation 

För att få skriva för revisorsexamen krävs det att du har uppfyllt kraven att ha genomfört teoretisk och praktisk utbildning med godkänt resultat. Du måste också ha fått en bredd av erfarenhet från olika typer av företag.Tillsammans med din handledare gör ni en utvärdering och bedömning ifall du är redo för att skriva för examen.

Examensprovet är ett omfattande prov som pågår under två dagar och som ska pröva att du har tillräckliga kunskaper, färdigheter och förmågor att vara ytterst ansvarig för att revisionen av alla typer av företag. Det ställs höga krav på de skrivande och det är inte ovanligt att du kan behöva skriva revisorsprovet flera gånger innan du blir godkänd. 

Efter godkänt revisorsprov ansöker du om auktorisation hos Revisorsinspektionen och du kan ansöka om medlemskap hos FAR. Som auktoriserad revisor har du rätt att utföra lagstadgad revision.

Lycka till med din utbildning till revisor! 

Relaterade artiklar

Mer än bara siffror