2024-05-21
Remisser

EFRAG Public Consultation – January 2024 - Questionnaire VSME Exposure Draft

FAR har fått tillfälle att lämna synpunkter på EFRAG Public Consultation – January 2024 - Questionnaire VSME Exposure Draft

FAR vill med anledning av detta anföra följande.