2024-01-17
Remisser

Remiss – Promemorian Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk (Fi2023-02694)