2023-11-13
Remisser

Remiss – Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (Ju2023/02232)