2023-12-20
Remisser

Remiss – Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Business in Europe: Framework for income taxation, BEFIT), (Fi2023/02573)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Business in Europe: Framework för income taxation, BEFIT), (Fi2023/02573).

FAR vill med anledning av detta anföra följande.