2023-12-22
Remisser

Remiss: En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder för mot missbruk av välfärdssystemen (SOU 2023:47) (Fi2023/02374)