2023-08-30
Remisser

Remiss: Promemorian Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato