2022-09-26
Remisser

Remiss av betänkandet Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (SOU 2022:25) Fi2022/01778