2022-10-21
Remisser

Remiss: Förslag på ny struktur av BAS-kontoplanens konton för anläggningstillgångar samt ändringar i kontona för övriga externa kostnader

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över den remiss avseende förslag på ny struktur av BAS-kontoplanens konton för anläggningstillgångar samt ändringar i kontona för övriga externa kostnader som BAS-intressenternas Förening publicerat på sin hemsida i augusti 2022.

Remissen avser bland annat förslag på ny struktur av BAS-kontoplanens konton för anläggningstillgångar samt ändringar i konton för övriga externa kostnader. Remissen utgör en delremiss i ett arbete med en total översyn av kontoplanen.

FAR inleder med några övergripande kommentarer om det arbete med att uppdatera BAS-kontoplanen som bedrivs för närvarande, för att sedan kommentera de specifika frågor som ställts i remissbrevet.