2022-06-21
Remisser

Remiss: Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet (Fi2022/01386)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet (Fi2022/01386).

FAR vill med anledning av detta anföra följande.