2022-07-07
Remisser

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn (Fi2022/01627)