2022-01-24
Remisser

Remiss: Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag SOU 2021:60

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag, SOU 2021:60.

FAR får med anledning av detta anföra följande.

FAR:s allmänna inställning

FAR välkomnar att det har genomförts en översyn dels för att överväga och föreslå vissa åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen, dels för att förenkla regelverk för mikroföretagande.

Eftersom utredningen är omfattande med flera olika delar och förslag har FAR valt att endast besvara de avsnitt som har koppling till de intressen som FAR har att beakta. Övriga delar avstår FAR från att besvara.