2022-04-22
Remisser

Remiss – Förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker (FI dnr 21-29976)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansinspektionens remiss Förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker (FI dnr 21-29976).

FAR vill med anledning av detta anföra följande.