2021-09-17
Remisser

Promemoria Revisorers och revisionsföretags skyldigheter enligt penningtvättslagen – förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (dnr 2021-0480)

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter över promemorian Revisorers och revisionsföretags skyldigheter enligt penningtvättslagen – förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Dnr 2021–0480). FAR får med anledning av detta anföra följande.